Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds ingesteld. Dit nieuwe CultuurFonds op Naam – met een startkapitaal van 75.000 euro – heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te vormen tot een groene omgeving. Het Cultuurfonds heeft dit fonds geschonken aan Oudolf ter ere van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2013, die hij op maandag 11 november ontving.

dak6Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en groen in de breedste zin van het woord te doen. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, zoals bijvoorbeeld buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. Maar de financiële middelen om dit soort projecten mogelijk te maken zijn schaars.

Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds wordt per 1 januari 2014 actief. De eerste aanvragen voor dit fonds kunnen tot 14 januari 2014 worden ingediend. Daaropvolgende aanvragen moeten steeds voor de deadline van de vergadedering van de Commissie natuur worden gedaan. De data voor 2014 staan hier.

Doel

Het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die tijdelijk braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving. Naast het bevorderen van vergroening in de stad is het fonds ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te genereren.

Criteria

Op grond van de volgende criteria kan een (buurt)vereniging of stichting in aanmerking komen voor ondersteuning voor een project waarvoor tussen de € 3.500 en € 5.000 kan worden aangevraagd:

· Het betreft het omvormen van een braakliggend terrein in een stedelijk gebied naar een tijdelijk groen gebied, met een duur van minimaal twee tot maximaal vijf jaar en een oppervlakte van minimaal 100 tot maximaal 1000 vierkante meter;

· Buurtbewoners dienen actief betrokken te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor beheer en onderhoud, daarnaast dient het project aantoonbaar te worden gesteund door buurtbewoners en partijen als een woningbouwvereniging en/of gemeente, inclusief de eigenaar van de grond;

· De eigenaar dient aan te geven voor welke periode zij de grond ter beschikking stelt aan de vereniging of stichting (met een minimum van twee jaar, gelijklopend met het project), en dient aan te geven wat de rechten en plichten zijn van de vereniging of stichting met betrekking tot het beheer van de grond.

Procedure
Om voor een bijdrage van het Piet Oudolf Groen in de Buurtfonds in aanmerking te komen dient het Cultuurfonds voor de deadline van de vergadering van de Adviescommissie Natuur van aanvragers het volgende te hebben ontvangen:

· Het aanvraagformulier;

· Een projectplan;

· Een onderhouds- met beheersplan;

· Een begroting met dekkingsplan;

· Schriftelijke bevestiging van toezegging gebruik terrein met rechten en plichten.

De aanvragen zullen aan de Adviescommissie Natuur worden voorgelegd en door deze commissie worden beoordeeld.

bron; Prins Bernhard Cultuurfonds.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s